Rattanakumpol

Posted on 17/06/2017

ผ้ารัตนกัมพล ใช้เเขวนที่ข้างจอนหูในพิธีไหว้ครู ดนตรีโขนละคร นัยว่าเป็นเครื่องหมายของพิธีกรรมว่าเศียรหรือเครื่องดนตรีนี้ผ่านการบูชามาแล้ว (อีกนัยยะหนึ่ง คล้ายๆที่เราเอาผ้าผูกศาล หรือผูกโขนเรือ)