สัปดาห์วันอนุรักษ์วันมรดกไทย 2561

Posted on 02/04/2018

รัฐบาลกำหนดให้วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย


กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์วันมรดกไทยเป็นประจำระหว่างวันที่ ๒-๘ เมษายน โดยมีการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ ณ เวทีกลางแจ้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. ผู้สนใจเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
รายการแสดงม่ีดังนี้
วันจันทร์ที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๑
พิธีเปิดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๖๑
– การบรรเลงดนตรีไทย เพลงโหมโรงเทิดสธ. เพลงเทพสมภพเถา
– รำถวายพระพรสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
– ละครเบิกโรง เรื่อง พระคเณศเสียงา
– โขนเรื่องอัทภุตรามายณะ ตอน สีดาออกศึก
วันอังคารที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๑
– การบรรเลงดนตรีไทย เพลงโหมโรงละครชาตรี – การแสดงไหว้ครูละครชาตรี
– ละครชาตรี เรื่อง รถเสน
วันพุธที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๑
– การแสดงรำเบิกโรงละครนอก
– ละครนอกเรื่องโกมินทร์ ตอน โกมินทร์คะนอง
วันพฤหัสบดดีที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๑
– การบรรเลงดนตรีไทย เพลงภาษา
– ละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา-แต่งงาน
วันศุกร์ที่ ๖ เม.ย. ๒๕๖๑
– การบรรเลงดนตรีไทย เพลงโหมโรงแรกจากการแสดงละครดึกดำบรรพ์ – ละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังข์ศิลป์ชัย ตอน ตกเหว – พระอินทร์ช่วยสังข์ศิลป์ชัย
วันเสาร์ที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๑
– การบรรเลงดนตรีสากล โดยวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร
วันอาทิตย์ที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๑
– การบรรเลงดนตรีไทย เพลงโหมโรงแขกมอญ ออกเดี่ยวรอบวง
– ละครเสภาเรื่องไกรทอง ตอน ไกรทองอาสา
.
April 2 is Thai Heritage Preservation Day in Thailand. It coincides with the birthday anniversary of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, a staunch patron of Thai cultural heritage preservation. Every year, the Ministry of Culture hosts Thai Heritage Preservation Week, an admission-free performing arts event at the National Museum Bangkok. Showtime is 5 pm -8 pm.
Program
Monday, April 2, 2018
– Opening ceremony
– Thai classical music recital: The Terd Sor tor Overture and the Thep Somphob Thao
– Tribute dance in honor of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
– Dance drama “How Ganesha Loses His Tusk”
– Khon performance of “Sita Goes to War” from the Adbhuta Ramayana
Tuesday, April 3, 2018
– Thai classical music recital: Traditional overture of Lakhon Chatri theater
– Homage to the Teachers dance in the tradition of Lakhon Chatri – Lakhon Chatri dance drama “Rathasen”
Wednesday, April 4, 2018
– The Lakhon Nok Prelude dance
– Lakhon Nok dance drama “Gomin’s Mischief-Making Expedition” from “Gomin”
Thursday, April 5, 2018
– Thai classical music recital: The Language Suite
– Lakhon Panthang dance drama “Samim Phra Ram Volunteers to Fight” and “Smim Phra Ram’s Wedding” from “Rajadhiraj” Friday, April 6, 2018
– Thai classical music recital: Traditional overture of Lakhon Duekdamban theater
– Lakhon Duekdamban dance drama “Sang Silpchai Falls into a Ravine – Indra Rescues Sang Silpchai” from “Sang Silpchai” Saturday, April 7, 2018
– Concert by the National Symphony Orchestra
Sunday, April 8, 2018
– Thai classical music recital: The Khaeg Mon Song
– Lakhon Sepha dance drama “Khraithong Volunteers to Fight Chalawan” from “Kraithong”

Be the first to leave a comment

Leave a Reply