ถาปัดฯ ร้องบรรเลง เพลงของพ่อ Concert

Posted on 19/02/2017

การแสดงคอนเสิร์ต “ถาปัดฯ ร้องบรรเลง เพลงของพ่อ” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 รอบ เวลา 20:00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Thailand Cultural Centre รูปแบบของคอนเสิร์ตเป็นการขับร้องและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามมินทราธิราช โดยนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิเช่น ณัฐ ยนตรรักษ์, ลูกทุ่งถาปัดฯ, ดลชัย บุญยะรัตเวช, เฉลียง, โมเดิร์นด็อก และ แพท วงเคลียร์ ฯลฯ

More photos: http://img.gg/9IFR9Py

Be the first to leave a comment

Leave a Reply