งานเถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย

Posted on 07/04/2018

พระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ งานเถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย การแสดงมหรสพโดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ๗ เม.ย. ๒๕๖๑ มหาเทพนำพรบวรชัย การละเล่นของไทยในแบบหลวง กุลาตีไม้ – โมงครุ่ม พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า April 8, 2018 Songkran Festival: “Blessings of the Mahadevas” dance of Benediction and Ancient court performances “Kula Tee Mai” and “Moang Kroom” by the Fine Arts Department’s Office of Performing Arts at the Royal Plaza and Sanam Suea Pa, Bangkok

Be the first to leave a comment

Leave a Reply