Filter

Khon Masked Drama “Hanuman Charn Kamhaeng”

โขนศาลาเฉลิมกรุง ชุด หนมุานชาญกำแหง งานเถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย  ณ เวทีกลางแจ้ง สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต ๘ เมษายน ๒๕๖๑

Khon Masked Drama “Hanuman Charn Kamhaeng” by Khon Sala Chalerm Krung, Songkran Festival at the Outdoor Stage, Sanam Suea Pa, Dusit Palace. April 8, 2018

งานเถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย

พระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ งานเถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย การแสดงมหรสพโดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ๗ เม.ย. ๒๕๖๑ มหาเทพนำพรบวรชัย การละเล่นของไทยในแบบหลวง กุลาตีไม้ – โมงครุ่ม พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า April 8, 2018 Songkran Festival: “Blessings of the Mahadevas” dance of Benediction and Ancient court performances “Kula Tee Mai” and “Moang Kroom” by the Fine Arts Department’s Office of Performing Arts at the Royal Plaza and Sanam Suea Pa, Bangkok

Lakhon Panthang Dance Drama “Samim Phra Ram”

ละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา-แต่งงาน วันพฤหัสบดดีที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๑ สัปดาห์วันอนุรักษ์วันมรดกไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Lakhon Panthang Dance Drama “Samim Phra Ram Volunteers to Fight” and “Smim Phra Ram’s Wedding” from “Rajadhiraj” Thursday, April 5, 2018 Thai Culture Heritage Preservation Week, National Museum Bangkok by Office of Performing Arts, Fine Arts Department, Ministry of Culture

More photos: https://photos.app.goo.gl/A5bvKoJnzfgqJDog1

National Museum Bangkok must sees

1 The Miniature Deoicting One Scene of Ramayana (Ramakien) Epic, Rattanakosin Art, 1880 CE, Collection of National Museum Bangkok, used in the Royal Crematoriun Ceremony of Queen Sunandakumariratana and her Daughter of King Rama V in 1880. Display in the Siwamokkhaphiman Hall, National Museum Bangkok หุ่นจำลองเรื่องรามเกียรติ์ ประกอบงานพระเมรุมาศงานพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง เมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๓ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช ๒๔๒๓ จัดแสดงอยู่ในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Continue Reading →

Gomin, Lakhon Nok Dance Drama

การแสดงรำเบิกโรงละครนอก และละครนอกเรื่องโกมินทร์ ตอน โกมินทร์คะนอง วันพุธที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๑ สัปดาห์วันอนุรักษ์วันมรดกไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
Lakhon Nok Prelude Dance and Lakhon Nok Dance Drama “Gomin’s Mischief-Making Expedition” from “Gomin”, Wednesday, April 4, 2018 Thai Culture Heritage Preservation Week, National Museum Bangkok by Office of Performing Arts, Fine Arts Department, Ministry of Culture

More photos: https://photos.app.goo.gl/ljTZzX4XnYVfs0dt1

Lakhon Chatri – Rathasen

การบรรเลงดนตรีไทย เพลงโหมโรงละครชาตรี การแสดงไหว้ครูละครชาตรี และละครชาตรี เรื่อง รถเสน วันอังคารที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๑ สัปดาห์วันอนุรักษ์วันมรดกไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
Thai Classical Music Recital: Traditional Overture of Lakhon Chatri theater and Homage to the Teachers Dance in the tradition of Lakhon Chatri – Lakhon Chatri Dance Drama “Rathasen” Tuesday, April 3, 2018 Thai Culture Heritage Preservation Week, National Museum Bangkok by Office of Performing Arts, Fine Arts Department, Ministry of Culture

More photos: https://photos.app.goo.gl/nwJRDLdbgPREwsBo2

สัปดาห์วันอนุรักษ์วันมรดกไทย 2561

รัฐบาลกำหนดให้วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย

Continue Reading →

Khon Performance – “Sita Goes to War”

รำถวายพระพรสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ละครเบิกโรง เรื่อง พระคเณศเสียงา และโขนเรื่องอัทภุตรามายณะ ตอน สีดาออกศึก วันจันทร์ที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๑ สัปดาห์วันอนุรักษ์วันมรดกไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
Tribute Dance in Honor of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, Dance Drama “How Ganesha Loses His Tusk” and Khon Performance of “Sita Goes to War” from the Adbhuta Ramayana Monday, April 2, 2018 Thai Culture Heritage Preservation Week, National Museum Bangkok by Office of Performing Arts, Fine Arts Department, Ministry of Culture

Mae Fah Luang Art & Culture Foundation

Haw Kham (Golden Pavilion) at Mae Fah Luang Art & Culture Foundation (Rai Mae Fah Luang), Chiang Rai อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) เชียงราย

Wat Phra Kaew, Chiang Rai

Phra Kaew Marakot (The Emerald Buddha), Wat Phra Kaew, Chiang Rai พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล (พระหยกเชียงราย) วัดพระแก้ว เชียงราย

More information: https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยว/วัดพระแก้ว–4391
More photos of Chiang Rai: https://aeydotme.smugmug.com/By-Location/Chiang-Rai

CUCL 72, The rehearsal of the CU Cheerleader

CUCL 72, The rehearsal of the Chulalongkorn University’s Cheerleader for the traditional football between CU & TU 2018

Mae Fah Luang University

Lan Thong Chaloem Phra Kiat Vihara, Mae Fah Luang University, Chiang Rai วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

More photos: https://photos.app.goo.gl/3a7xCgUFSBkiURWu1

The Siam Hotel

Golden face Ravana (Thosakan) Khon Mask from the story of Ramayana at the Siam Hotel หัวโขน ทศกัณฐ์ หน้าทอง

Wat Thepthidaram

Phra Buddha Thewa Wirat (The White Buddha), Wat Thepthidaram พระพุทธเทววิลาส (หลวงพ่อขาว) พระอุโบสถ วัดเทพธิดาราม

More photos: https://photos.app.goo.gl/aM8BxOYUantmqUE53

Wichai Prasit Fort, Wat Arun & Chao Phraya River

Sunset at Wichai Prasit Fort ป้อมวิไชยประสิทธิ์ at the old palace of Thonburi period (Phra Racha Wang Derm พระราชวังเดิมกรุงธนบุรี), Wat Arun วัดอรุณ & Chao Phraya River แม่น้ำเจ้าพระยา view from Tha Rajini Express Boat (Rajini Express Boat Pier) ท่าเรือด่วนราชินี

More photos of the Rajini Express Boat Pier: https://photos.app.goo.gl/RbdXuNW8KIBgn4wW2
Updated: 15.01.2018

Dae Jang Geum

Dae Jang Geum แดจังกึม ละครถาปัตฯ 14.02.2018 #archdaejanggeum Chulalongkorn University Auditorium หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

More Photos: https://photos.app.goo.gl/VrdiE2v6bAO0bfBd2
and https://photos.app.goo.gl/K5Guw4n1BXXbgrZp1

Rama VIII Bridge view from Thewet

Rama VIII Bridge and Chao Phraya River view from Wat Thewarat Kunchorn, In Love Bar & Restaurant, Bangkok and Thewet area สะพานพระราม 8 วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร (วัดสมอแครง) เทเวศน์

More photos: https://photos.app.goo.gl/HUBkjN7VyfUXTdBq2

Wat Kalayanamitr

Sunset at Wat Kalayanamitr view from Yodpiman River Walk, Bangkok, Thailand วัดกัลยาณมิตร และแม่น้ำเจ้าพระยา

More photos: More photos: https://photos.app.goo.gl/o7Nf7TrtLHHloxmL2
Updated: 05.01.2018

Wat Prayurawongsawas

Phra Borommathat Maha Chedi, Prayoon Bhandakharn the Buddha Image Museum and Replica Mountain, Wat Prayurawongsawas พระบรมธาตุมหาเจดีย์ พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร และเขามอ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

More photos: https://photos.app.goo.gl/EXM0EeKySgnyd4lJ3

Wat Rachathiwat

Phra Summa Buddha Panni and the Insignia of King Rama I-V at Phra Ubosot Wat Rachathiwat พระสัมพุทธพรรณี (จำลอง) และพระราชลัญจกรในหลวงรัชกาลที่ 1 ถึง 5 พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

More photos: https://photos.app.goo.gl/EU6ch8yZA5OGG8EF2

First Light of 2018 at Benjakitti Park

First Light of 2018 at Lake Ratchada, Benjakitti Park, Ratchadapisek Road

Last Light of 2017, the sunset scene at the Royal Crematorium

Last Light of 2017, the sunset scene at the Royal Crematorium for His Majesty King Bhumibol Adulyadej แสงสุดท้าย พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

King Rama VI Monument and the skyline of Silom

The Silhouette of King Rama VI Monument and the buildings along Silom road view from the entrance of the Lumphini Park พระบรมราชานุสาวรีย์พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี และสีลม

Updated: 24.12.2017

Christmas Eve at Assumption Cathedral, Bangkok

Christmas Eve at Assumption Cathedral a famous Roman Catholic Cathedral in Bangkok อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ (โบสถ์อัสสัมชัญ) บางรัก

Updated: 24.12.2017

Holy Rosary Church

The Holy Rosary Church or Wat Kalawar is a Roman Catholic church in Talat Noi, Bangkok. ดกาลหว่าร์ หรือ วัดแม่พระลูกประคำ

Updated: 24.12.2017

Mexican Marigold

Mexican Marigold ดอกดาวเรือง ดอกไม้สีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Wat Ratchapradit

The Uposatha, a Buddhist day of observance at Wat Ratchapradit วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

The Replica of the Royal Crematorium at the Royal Plaza, Dusit Palace

The Replica of the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej at the Royal Plaza, Dusit Palace
พระเมรุมาศจำลอง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระลานพระราชวังดุสิต

Khon at Dusit Palace

การแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

More photos of Khon: http://img.gg/Ag9zDFo

Nakhon Ratchasima Today

Wat Non Kum วิหารสมเด็จโต (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี) วัดโนนกุ่ม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

More Photos: http://img.gg/oXNnRR7

Khon masked drama, The Royal Crematorium

มหรสพสมโภชออกพระเมรุ โขนเรื่องรามเกียรติ์
๒๖.๑๑.๒๕๖๐ เฉลิมพระเกียรติรามราชจักรี
๐๒.๑๒.๒๕๖๐ ๐๙.๑๒.๒๕๖๐ และ ๒๒.๑๒.๒๕๖๐ พระรามข้ามสมุทร-ยกรบ-รำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
The khon masked drama was performed in front of Phra Thinang Songtham, or the Royal Merit-Making Pavilion, the Royal Crematorium. Khon is a classical masked dance derived from Indian temple rituals and dances and draws its story line from the Ramakian, the Thai version of the Indian epic Ramayana.

More photos: http://img.gg/qhKNvHE

in my HEART

My photo gallery of the statue or anything related to the King Rama IX

More photos: http://img.gg/b609Ujh

Lord Vessavana and the City Pillar Shrine, Udon Thani

Lord Vessavana and the City Pillar Shrine, Udon Thani ท้าวเวสสุวรรณ ศาลหลักเมือง อุดรธานี

More photos of Udon Thani: http://img.gg/Rgo9ejd

krungthepmahanakhon.com

Web Photo Gallery ของ กรุงเทพฯ ที่ผมถ่ายไว้ 7 ปีกว่าๆ เลือกมาได้ 149 รูป สร้าง album ตามประเภทของภาพ 9 ประเภท Believe, Chao Phraya River, Colors of the Sky, Contemporary, From Above, Greenery, Koh Rattanakosin, Lifestyle & Monarch ทั้ง 9 กลุ่ม เชื่อมโยงด้วย tags เช่น monochrome, Thai architecture หรือ Gods & angels in the city ด้วยระบบ database เพราะแต่ละภาพมีความหมายมากกว่า 1 อย่าง สามารถจัดกลุ่มและเข้าถึงได้ตามที่เราจะเลือกมอง ทุกรูปมีชื่อและคำอธิบายสั้นๆเท่าที่พอหาได้เป็นภาษาอังกฤษ บางรูปมีภาษาไทยด้วย

Link: http://krungthepmahanakhon.com

Wat Ratchaburana

Wat Ratchaburana วัดราชบูรณะ, in this gallery: The west Pedimant of Phra Ubosot Wat Ratchaburana, Bangkok Phra Phrom on a swan พระพรหมทรงหงษ์ บนหน้าบันด้านทิศตะวันตก วัดราชบูรณะ กรุงเทพฯ Vishnu (or Narai) on a Garuda on the southern padiment of Phra Ubosot, Wat Ratchaburana

Updated: 04.11.2017
More photos: http://img.gg/WKUoHNH

Phra Thinang Boromraj Satid Maholarn

พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๙ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร พระบรมมหาราชวัง The Emblem of King Rama IX, Phra Thinang Boromraj Satid Maholarn, Grand Palace

Link: http://emuseum.treasury.go.th/article/99-2011-08-24-04-01-36.html

13 ตุลา ณ อุทยานจุฬาฯ ร้อยปี “ร้อยรักภักดี พระองค์ภูบดีภูมิพล”

13 ตุลา ณ อุทยานจุฬาฯ ร้อยปี “ร้อยรักภักดี พระองค์ภูบดีภูมิพล” 13 ตุลา ณ อุทยานจุฬาฯ ร้อยปี “ร้อยรักภักดี พระองค์ภูบดีภูมิพล” อุทยาน 100ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Centennial Park

Link: https://www.facebook.com/aeydotme/media_set?set=a.10155894208423130.1073742928.588718129&type=3&pnref=story

Viewpoints of Bangkok

Viewpoints of Bangkok, my collection of viewpoints for cityscape photography in Bangkok, from the old area of the city, Koh Rattanakosin, Ratchdamnern Avenue, to the modern and business areas.

Link: http://www.aey.me/tag/viewpoints-of-bangkok/

Best free photo gallery on the net

Best free photo gallery on the net for photographer: https://www.flickr.com/
เก็บภาพได้คุณภาพดีไม่ลดความละเอียด
ดึงข้อมูลกล้อง เลนส์ การตั้งค่ามาแสดงได้ครบ
Description keywords ที่ใส่ใน Lightroom แสดงได้ครบ
สามารถวิวตาม location ที่ถ่ายได้
Sample: https://www.flickr.com/photos/133980480@N06/

Koh Rattanakosin, Bangkok and Thonburi view from the Millennium Hilton Bangkok

Koh Rattanakosin, old area of Bangkok and Thonburi view from the Three-Sixty Rooftop Jazz Bar at Millennium Hilton Bangkok, in this scene: the Grand Palace, Memorial Bridge, Phra Pokklao Bridge, Yodpiman River Walk,  Wat Arun, Wat Prayurawongsawas, Santa Cruz Church, Wat Kanlayanamit, Wichai Prasit Fort, Prisanee Yakarn Wat Pho, Phu Khao Thong at Wat Saket, Wat Traimit and many more.

Updated: 09.09.2017

Twilight at Dusit Zoo and Dusit Palace

Twilight at Dusit Zoo สวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน) and the Ananta Samakom Throne Hall พระที่นั่งอนันตสมาคม, Raun Yod Borom Mangla Nusorani Royal Pavilion เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ Dusit Palace, พระราชวังดุสิต all these photos taken from the Zoo and the second floor of Wang Wana Kitchen restaurant.


Updated: 18.08.2017

Morning at Lumphini Park

Morning at Lumphini Park in this gallery: King Rama VI Monument, U Chu Liang Building.

Updated: 12.08.2017

Bangkok view from Red Sky, Centara Grand at CentralWorld

Bangkok view from Red Sky, Centara Grand at CentralWorld, in this scene: Ploenchit, All Seasons Place Complex, Plaza Athenee, Lake Ratchada Complex, Central Embassy, Park Ventures Ecoplex and many more.

More photos from Red Sky, Centara Grand at Central World: https://photos.app.goo.gl/1fjR2q3awQJHDXRG3
Updated: 11.08.2017

WorkPoint TV Morning News’s Background

My Bangkok cityscape photo was selected to use as a background of WorkPoint TV Morning News since the 1st of August 2017

คอนเสิร์ต 365 วันแห่งความคิดถึง

คอนเสิร์ต 365 วันแห่งความคิดถึง : New Orleans Jazz ดนตรีทรงโปรด ที่ KBank Siam Pic-Ganesha

Continue Reading →

Ananta Samakom Throne Hall, Dusit Palace

Ananta Samakom Throne Hall, Dusit Palace, Ratchadamnern Avenue.

More photos of Dusit Palace: http://img.gg/YNn85f8

Updated: 14.07.2017

Chulalongkorn University’s aerial view

Chulalongkorn University’s aerial view: the main auditorium, the faculty of Arts and the cityscape of Ratchaprasong, Bangkok. Taken using the DJI Phantom 4 Pro and my latest drone the DJI Inspire 1 RAW with the micro 4/3 camera the X5R. Also the scene of Chamchuri Park (อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาฯ), I’m Park Chula and Samyan.

Updated: 09.07.2017

Rattanakumpol

ผ้ารัตนกัมพล ใช้เเขวนที่ข้างจอนหูในพิธีไหว้ครู ดนตรีโขนละคร นัยว่าเป็นเครื่องหมายของพิธีกรรมว่าเศียรหรือเครื่องดนตรีนี้ผ่านการบูชามาแล้ว (อีกนัยยะหนึ่ง คล้ายๆที่เราเอาผ้าผูกศาล หรือผูกโขนเรือ)

Khon at Museum Siam

Ramayana Khon episode of Nang Loi at Muse Playground, Museum Siam, Bangkok
Continue Reading →

3 new movie from Logo Motion Pictures

งานบวงสรวงภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรื่องใหม่ 3 เรื่องจาก Logo Motion Pictures ชื่อเรื่อง “Friendsssss เพื่อนที่หายไป”, “824 คืนผีผ่าน” และ “Black Full Moon คืนหมาหอน เรียลลิตี้”

The construction of the Royal Crematorium

The construction of the Royal Crematorium for the Royal Cremation Ceremony of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (King Rama IX)